AFPRA në ndihmë të MZSH-së Himarë.

Ndalesa e rradhës e AFPRA-s në qytetin piktoresk të Himarës ku vijon shpërndarja e ndihmave të mundësuara nga shoqata simotër VAFFFA

Të pranishëm në dorëzimin e ndihmave ishin Kryetari i shoqatës AFPRA z. Alban Laçi, N/kryetari i kësaj shoqate z. Eduard Tafmizi, shefi i sektorit të MZSH-së Bashkia Sarandë z. Astrit Lloji, drejtori i MZSH-së i Bashkisa Tiranë z. Shkëlqim Goxhaj, Ish-Drejtori i Përgjithshëm i MZSH-së z. Alfred Kristuli si dhe efektivi i planizuar i shërbimit 24 orësh.

Gjatë takimit u theksua nevoja e bashkëpunimit me shoqatën tonë ku fokusi u vendos tek ngritja dhe funksionimi i stacioneve vullnetare me suportin tonë dhe të partnerëve tanë gjatë sezonit të verës në zonat e plazheve.

Gjithashtu u dakordësua për stërvitje të përbashkët e cila do të konkretizohet me një stërvitje të shpëtimit me litarë brënda muajit Maj, duke marrë parasysh rastet gjithmonë e në rritje të operacioneve komplekse të shpëtimit si dhe frekuentimin e lartë nga turistët të këtyre zonave.

AFPRA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *